Rekisteriseloste


20.05.2018 (päivitetty 2.4.2022)

Rekisterinpitäjä:


Ferramen Oy
Asemakatu 6
38700 KANKAANPÄÄ
010 567 4570

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Marika Lautaoja
marika.lautaoja@huoltoeautio.fi, 050 343 5650

Rekisterin nimi:


Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:


Asiakas- ja palvelusuhteen hoitaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin Henkilötietolaki 8§, 13§

Rekisterin tietosisältö:


Yksilöintitiedot:
- Etunimi
- Sukunimi
- Osoite
- Postinumero
- Kaupunki
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Henkilötunnus
- Ajoneuvon tiedot (malli, merkki, rekisterinumero)
Tarve henkilötunnukselle on vain suorittaessa maksun osamaksulla (Resurs bank)

Säännönmukaiset tietolähteet:


Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään, Trafin järjestelmästä tai Ytj.fi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:


Tuotteita tai palveluita tilatessa henkilötiedot luovutetaan tarvittaville osapuolille, kuten maksujärjestelmille laskutusta varten. Henkilötunnus luovutetaan vain Resurs Bankille tarvittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:


Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin.

Rekisterin suojauksen periaatteet:


Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.
----------------------------------------------------Logojen käyttö


Logoja käytetään sivuillamme Suomen tekijänoikeuslain sitaattioikeuden ja Yhdysvaltojen tekijänoikeuslain fair use -oikeuden nojalla. Logojen käyttö ei merkitse suhdetta Ferramenin ja logon omistavan yrityksen tai yhteisön välillä. Logot ja niiden mahdollisesti esittämät tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.